Riktlinjer för personuppgifter
Dessa riktlinjer gäller behandlingen av personuppgifter som är inhämtade på denna hemsida och behandlas av AB Invest AS, org.nr. 938 991 669, Grønnegata 41, 2317 HAMAR (härefter "AB Invest AS" eller "vi").

Vi är behandlingsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Vi bryr oss om din integritet och är förpliktade att skydda dina personuppgifter. Dessa riktlinjer redogör vilken information vi samlar in, vår behandling av dina personuppgifter och rättigheter.

Marketer Real Estate Solutions AS ("Marketer") kommer att driva denna hemsida och kommer behandla dina personuppgifter på våra vägnar. De är med det våra data behandlare.

Vad är ändamålet med behandlingen?
Hemsidan främjar ett fastighetsprojekt med mål om att sprida information om projektet, förmedla kontaktsbegäran och registrera möjliga intressenter för uppdragsgivaren. Vårt ändamål med att behandla dina personuppgifter är att kunna erbjuda dig relevant information samt för att kunna kontakta dig. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter till andra ändamål såvida du inte godkänner det.

Vilken information samlas in och behandlas?
Informationen som samlas in och behandlas om dig är den informationen du själv väljer att dela med oss genom att fylla i och skicka in till exempel kontaktformulär, registrering till nyhetsbrev eller om du registrerar dig som intressent till en fastighet eller ett projekt.

Denna information kan inkludera ditt namn, adress, postnummer och stad, e-postadress, telefonnummer, kommentarer, samtycke, fastigheten/fastigheterna du är intresserad av och liknande.

Vad är användningsanledningen?
Det är frivilligt för de som besöker hemsidan att ange personuppgifter i förbindelse med tjänster som att motta nyhetsbrev, anmäla sitt intresse för ett projekt eller en fastighet osv. Vår användningsanledning för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke (GDPR art. 6.1.a), att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig (GDPR art.6.1.b) eller att behandlingen är nödvändig för ändamål knutna till våra berättigade intressen (GDPR art. 6.1.f).

Allt användande av våra tjänster är frivilligt. Du kan när som helst ta tillbaks ditt samtycke genom att du tar kontakt med oss eller Marketer genom kontaktinformationen given i denna förklaring. Den typen av tillbakadragning kan eventuellt begränsas endast till att gälla delar av behandlingen, till exempel det som gäller mottagning av nyhetsbrev.

Hur bevaras och delas dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter så länge vi ålagts enligt lagen, tills du tar tillbaka ditt samtycke eller tills det inte längre är nödvändigt vid de ändamål som är nämnt ovanför. Bevaring utöver detta förekommer endast där det är ålagt enligt lagen eller beslutat från offentlig myndighet.

I tillägg till Marketer (som driver hemsidan) kommer vi eller Marketer kunna engagera tredjeparter för att kunna leverera tjänster till dig, till exempel genom att skicka ut nyhetsbrev och prospekt. I den typen av tillfällen kommer det ingås databehandlingsavtal med tredjeparterna där det ses till att deras behandling av dina personuppgifter sker i samtycke med dessa riktlinjer och det som alltid gäller personuppgiftsregelverk.

Dina personuppgifter kommer också delas och användas internt i vår företagskedja, dvs. inom AB Invest AS.

Dina personuppgifter kommer också delas med tredjeparter i den grad där det är ålagt enligt lagen eller beslutat från offentlig myndighet.

Vilka rättigheter har den registrerande och vilket lands lag gäller?
I den grad vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt att få en insyn i egna uppgifter och att kräva begränsat eller motsätta dig vissa former av behandling. Du har också rätten att motta dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt förväntat och maskinläsligt format, samt att överföra dina personuppgifter till en annan behandlingsansvarig (dataportabilitet). Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller att det inte finns tillgång att behandla dem, kan du också be oss om att rätta eller radera uppgifterna. Du har också rätt att klaga till Datamyndigheten för behandling om strid mot reglerna.

Hur säkras uppgifterna?
Vi strävar efter att all kommunikation och sparande sker enligt etablerade standarder och praxis för säkerhet, bland annat vid användande av SSL-kryptering där detta är stöttat samt vid att endast använda kända underleverantörer som skyddsåtgärder och som följer våra krav om säkerhet samt ingår i databehandlaravtal där detta är nödvändigt eller vid ändamål.

Om ett (möjligt) brott på personuppgiftsreglerna upptäcks kommer vi kontakta de berörda, samt Datamyndigheten, i den grad en liknande varning krävs enligt personuppgiftslagen.

Kontaktinformation
Om du önskar att få insyn, rätta eller radera dina personuppgifter, utöva dina rättigheter eller har andra frågor knutna till behandlingen av personuppgifter, ta kontakt med Marketer på support@marketer.tech.
Riktlinjer för personuppgifter
Dessa riktlinjer gäller behandlingen av personuppgifter som är inhämtade på denna hemsida och behandlas av AB Invest AS, org.nr. 938 991 669, Grønnegata 41, 2317 HAMAR (härefter "AB Invest AS" eller "vi").

Vi är behandlingsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Vi bryr oss om din integritet och är förpliktade att skydda dina personuppgifter. Dessa riktlinjer redogör vilken information vi samlar in, vår behandling av dina personuppgifter och rättigheter.

Marketer Real Estate Solutions AS ("Marketer") kommer att driva denna hemsida och kommer behandla dina personuppgifter på våra vägnar. De är med det våra data behandlare.

Vad är ändamålet med behandlingen?
Hemsidan främjar ett fastighetsprojekt med mål om att sprida information om projektet, förmedla kontaktsbegäran och registrera möjliga intressenter för uppdragsgivaren. Vårt ändamål med att behandla dina personuppgifter är att kunna erbjuda dig relevant information samt för att kunna kontakta dig. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter till andra ändamål såvida du inte godkänner det.

Vilken information samlas in och behandlas?
Informationen som samlas in och behandlas om dig är den informationen du själv väljer att dela med oss genom att fylla i och skicka in till exempel kontaktformulär, registrering till nyhetsbrev eller om du registrerar dig som intressent till en fastighet eller ett projekt.

Denna information kan inkludera ditt namn, adress, postnummer och stad, e-postadress, telefonnummer, kommentarer, samtycke, fastigheten/fastigheterna du är intresserad av och liknande.

Vad är användningsanledningen?
Det är frivilligt för de som besöker hemsidan att ange personuppgifter i förbindelse med tjänster som att motta nyhetsbrev, anmäla sitt intresse för ett projekt eller en fastighet osv. Vår användningsanledning för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke (GDPR art. 6.1.a), att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig (GDPR art.6.1.b) eller att behandlingen är nödvändig för ändamål knutna till våra berättigade intressen (GDPR art. 6.1.f).

Allt användande av våra tjänster är frivilligt. Du kan när som helst ta tillbaks ditt samtycke genom att du tar kontakt med oss eller Marketer genom kontaktinformationen given i denna förklaring. Den typen av tillbakadragning kan eventuellt begränsas endast till att gälla delar av behandlingen, till exempel det som gäller mottagning av nyhetsbrev.

Hur bevaras och delas dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter så länge vi ålagts enligt lagen, tills du tar tillbaka ditt samtycke eller tills det inte längre är nödvändigt vid de ändamål som är nämnt ovanför. Bevaring utöver detta förekommer endast där det är ålagt enligt lagen eller beslutat från offentlig myndighet.

I tillägg till Marketer (som driver hemsidan) kommer vi eller Marketer kunna engagera tredjeparter för att kunna leverera tjänster till dig, till exempel genom att skicka ut nyhetsbrev och prospekt. I den typen av tillfällen kommer det ingås databehandlingsavtal med tredjeparterna där det ses till att deras behandling av dina personuppgifter sker i samtycke med dessa riktlinjer och det som alltid gäller personuppgiftsregelverk.

Dina personuppgifter kommer också delas och användas internt i vår företagskedja, dvs. inom AB Invest AS.

Dina personuppgifter kommer också delas med tredjeparter i den grad där det är ålagt enligt lagen eller beslutat från offentlig myndighet.

Vilka rättigheter har den registrerande och vilket lands lag gäller?
I den grad vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt att få en insyn i egna uppgifter och att kräva begränsat eller motsätta dig vissa former av behandling. Du har också rätten att motta dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt förväntat och maskinläsligt format, samt att överföra dina personuppgifter till en annan behandlingsansvarig (dataportabilitet). Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller att det inte finns tillgång att behandla dem, kan du också be oss om att rätta eller radera uppgifterna. Du har också rätt att klaga till Datamyndigheten för behandling om strid mot reglerna.

Hur säkras uppgifterna?
Vi strävar efter att all kommunikation och sparande sker enligt etablerade standarder och praxis för säkerhet, bland annat vid användande av SSL-kryptering där detta är stöttat samt vid att endast använda kända underleverantörer som skyddsåtgärder och som följer våra krav om säkerhet samt ingår i databehandlaravtal där detta är nödvändigt eller vid ändamål.

Om ett (möjligt) brott på personuppgiftsreglerna upptäcks kommer vi kontakta de berörda, samt Datamyndigheten, i den grad en liknande varning krävs enligt personuppgiftslagen.

Kontaktinformation
Om du önskar att få insyn, rätta eller radera dina personuppgifter, utöva dina rättigheter eller har andra frågor knutna till behandlingen av personuppgifter, ta kontakt med Marketer på support@marketer.tech.